Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Новини 2017

Дават 2,8 млн. лв. за още уроци

Средствата се предоставят от МОН за обща и допълнителна подкрепа. 

Прочети още

Музикантите ни са съвършени

В това е категоричен Найден Тодоров – директор на Софийската филхармония. 

Прочети още

Знанието е ценност, а оценката – следствие

Изменения и допълнения на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, на Наредба № 8 за информацията и документацията за системата на предучилищното и училищното образование, и на Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование (и трите приети през 2016 г. – б.а.) предлага Министерството на образованието и науката. 

Прочети още

„Музейно училище“ в Габрово

Националният музей на образованието и Регионалното управление на образованието – Габрово, започват партньорска инициатива за създаване на Национална платформа и център „Музейно училище“ в НМО – Габрово, ориентирани към добрите музейно-педагогически практики.

Прочети още

От 15 септември в над 330 неделни училища по света ще звучи българска реч

18 нови български неделни училища в чужбина ще отворят врати през новата учебна година. 

Прочети още

Обществата ни са свързани повече отвсякога

 Н. Пр. Том ван Орсхот посланик на Кралство Нидерландия сподели "Страните ни са силни партньори в НАТО и ЕС" в интервю за вестника.

Прочети още

На „училище“ в света на Хигс бозона

За десети път български преподаватели заминават за обучение в ЦЕРН. 

Прочети още

МОН с проект за приобщаващото образование

Намаляваме административната тежест, обясни зам.-министър Деница Сачева. 

Прочети още

Няколко студенти или няколко студента

Формите за множествено число на съществителните имена от мъжки род в българския език биват: обикновена (столОВЕ, конЕ, студентИ и др.) и бройна (с окончание -а/-я), която се използва след числителни имена и количествени наречия (два столА, четири конЯ).

Прочети още

За по-грамотни поколения

15 000 деца с подкрепа за образователна интеграция в детските градини. 

Прочети ощеTUbg

where bg

Erih bg

epale