Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Ученици стават виртуални опълченци

Компютърна игра ще обогати учебното съдържание за Руско-турската война. 

Разработката е наречена „Мисия опълченец“ и се разработва от Института по математика и информатика при БАН – филиал Велико Търново, и Регионалния исторически музей. „Идеята е учениците, играейки тази игра в часовете по история, да узнават любопитни факти, свързани с важни моменти от историята ни, които не са описани в учебниците за VII клас – обясни д-р Илия Вълев от РИМ в старата столица. – „Мисия опълченец“ е сериозна образователна и педагогическа игра. Тя представлява разказ от първо лице на опълченец, който се базира на реални исторически факти, събития и дати.“
За разработката Фонд „Научни изследвания“ към МОН е отпуснал 19 300 лв. Ръководител на проекта е д-р Николай Ноев от Института по математика и информатика при БАН в Старата столица. В екипа участват още програмистите Максим Гойнов и Владимир Сапунджиев, както и д-р Илия Вълев от РИМ. При реализацията на идеята помагат гл. ас. д-р Стефка Кънчева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и учителят д-р Димо Иванов от СУ „Георги Измирлиев“ в Горна Оряховица.
Компютърната игра, в която учениците влизат в ролята на опълченци, се състои от пет части. Първата представя отзвука след Априлското въстание по света. Пред играча ще има карта и кликвайки върху отделните държави, той ще научава каква е била реакцията в тях на събитията от 1876 г. Втората част е посветена на обявяването на Руско-турската война и сформирането на българското опълчение. Третата част разказва за преминаването на Дунав и освобождаването на Търново, а четвъртата пресъздава битката за Стара Загора, която се явява бойното кръщене на опълчението. Последната част на „Мисия опълченец“ е посветена на боевете при връх Шипка.

 

Четете повече в бр. 5, 31 януари-6 февруари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale